Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 9 năm 2021

 1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, 8 năm 2021

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD tháng 8 năm 2021

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch năm 2021

Thực hiện 07 tháng

Ước thực hiện 08 tháng

So sánh % với KH

1

Lượt tàu

Lượt

11.455

7.130

8.010

70%

3

Doanh thu

Tr.đồng

78.038

47.086

53.082

68%

 

- DV HTHH

-

77.538

46.872

52.872

68%

 

- HĐTC

-

500

214

214

43%

4

Chi phí

Tr.đồng

49.326

27.718

31.677

64%

5

LN trước thuế

Tr.đồng

28.712

19.368

21.405

75%

b) Công tác hoa tiêu hàng hải:

- Dù phải tiếp tục chịu ánh hưởng rất lớn của dịch Covid-19, một số hoa tiêu phải cách ly do liên quan đến các F1 hoặc phải tự theo dõi tại nơi cư trú theo yêu cầu của chính quyền địa phương, tuy nhiên Công ty vẫn tổ chức tốt công tác dẫn tàu ra vào các cảng trong khu vực an toàn, kịp thời. Tất cả các nhu cầu trước, trong và sau khi cung cấp dịch vụ hoa tiêu cho khách hàng đều được phục vụ đầy đủ, kịp thời. Các tổ hoa tiêu được chốt lại từng vùng không di chuyển để đảm bảo công tác phòng chống dịch và cung cấp hoa tiêu kịp thời.

- Về công tác đào tạo hoa tiêu hàng hải: hoàn thành việc sát hạch cho tập sự hoa tiêu Vũ Đức Thiện và đã giao nhiệm vụ từ ngày 10/8/2021; tiếp tục bố trí thực tập hoa tiêu ngoại hạng đối với hoa tiêu Trần Lam Giang và thực tập hoa tiêu hạng nhất đối với hoa tiêu Nguyễn Hữu Hải.

- Nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các cơ quan ban ngành các cấp.

c) Công tác Tổ chức - Hành chính:

- Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy, quản lý giai đoạn 2020-2025, 2021-2026.

- Trình Tổng công ty chủ trương bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch công ty, Giám đốc công ty.

- Ban hành Quy chế nâng bậc lương, chuyển ngạch lương và nâng ngạch lương.

- Trình và quyết định nâng bậc lương cho người quản lý sau khi Công ty được nâng hạng doanh nghiệp; và đã được Tổng công ty chấp thuận chuyển xếp lương cho NQL và Chủ tịch công ty đã có quyết định chuyển xếp lương cho (Phó giám đốc, Kế toán trưởng).

- Ban hành quyết định - Sửa đổi Phần 1, mục 5, khoản a (bảng 5) của “Quy định áp dụng hệ thống bảng lương và phụ cấp lương” đối với người lao động tại Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 10/7/2017 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI, sau khi Công ty được nâng hạng doanh nghiệp.

- Tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2021 theo kế hoạch tuyển dụng năm 2021 đã được phê duyệt.

- Trao đổi với VISHIPEL để thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất tại VPĐD Thanh Hoá theo hướng đề nghị các có thẩm quyền xem xét cho Công ty được thuê lại một phần đất trong tổng diện tích 4.984,0 m2 mà VISHIPEL đứng tên tổ chức có quyền sử dụng đất, đó là phần diện tích đất mà tài sản nhà trên đất đã được xây dựng do Công ty hiện đang quản lý, sử dụng để duy trì mục đích điều hành sản xuất tại Thanh Hóa.

- Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho CBCNV: đến nay đã có 59/62 người đã được tiêm mũi 1, trong đó đã có 50 người được tiêm mũi 2.

- Trang bị thêm bảo hộ phòng chống dịch cho hoa tiêu, lái xe, thuyền viên, gần 500 bộ quần áo, găng tay, khẩu trang khử khuẩn các loại.

- Việc triển khai các công trình sửa chữa và đầu tư phương tiện:

. Công trình sửa chữa tàu HOA TIÊU 01: đã hoàn thành và vào Vũng Áng thực hiện nhiệm vụ từ ngày 03/8/2021.

. Công trình sửa chữa tàu HOA TIÊU 02: đã lên đà vào ngày 06/8/2021 với thời gian sửa chữa 40 ngày.

. Dự án đóng mới tàu đưa đón hoa tiêu thứ 3: đang trong thời gian chấm thầu.

. Dự án đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD: đang trong thời gian chấm thầu, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9 năm 2021.

d) Công tác Tài chính - Kế toán:

- Hoàn thành công tác kiểm tra kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2021.

- Hoàn thành công tác xếp hạng doanh nghiệp, Công ty được nâng hạng doanh nghiệp hạng 1.

- Hoàn thành việc quyết toán công trình sửa chữa tàu HOA TIÊU 01.

- Báo cáo định kỳ và các báo cáo tài chính theo đúng thời gian quy định.

đ) Công tác khác:

- Mặc dù dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại nhưng trong thời gian 26/7/2021 Công ty cũng đã tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tặng quà các đối tượng chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ. Tổ chức đoàn CBCNV của Công ty đi thăm và thắp hương cho các anh linh liệt sỹ tại nghĩa trang Truông Bồn.

- Để động viên tinh thần cho người lao động đã đóng góp vào kết quả sản xuất kinh doanh và phong chống dịch nhân dịp Quốc khánh 02/9; và sự kiện thực hiện thành công chuyến tàu VLCC thứ 100 vào bến phao SPM, động viên người lao động trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg & Chỉ thị 16+ công ty cũng đã trích quỹ khen thưởng để thưởng cho người lao động.

2. Triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2021

a) Công tác hoa tiêu hàng hải:

- Duy trì tốt công tác dẫn tàu ra vào các cảng trong khu vực an toàn kịp thời.

- Xem xét bố trí hoa tiêu tại Hòn La, Cửa Việt để chủ động điều hành.

- Tiếp tục nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các cơ quan ban ngành các cấp.

b) Công tác Tổ chức - Hành chính:

- Phối hợp với phòng TCCB.LĐ Tổng công ty thực hiện công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị.

- Trình kế hoạch tiền lương điều chỉnh 2021 cho người quản lý sau khi Công ty được nâng hạng doanh nghiệp.

- Tiếp tục phối hợp làm việc với VISHIPEL để thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất tại VPĐD Thanh Hoá.

- Việc triển khai các công trình sửa chữa và đầu tư phương tiện:

. Công trình sửa chữa tàu HOA TIÊU 02: tiếp tục theo dõi, giám sát việc sửa chữa.

. Triển khai sửa chữa Trạm Hoa tiêu Vũng Áng: xem xét lại dự toán và có phương án phù hợp.

. Dự án đóng mới tàu đưa đón hoa tiêu thứ 3: (1) Tổ chức lựa chọn các nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án; (2) Chuẩn bị đặt ky đóng mới tàu đưa đón hoa tiêu thứ 3.

- Dự án đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD: thực hiện ký kết hợp đồng và hoàn thành dự án; tổ chức định mức nhiên liệu cho xe ô tô theo quy định.

c) Công tác Tài chính - Kế toán:

- Báo cáo định kỳ và các báo cáo tài chính theo đúng thời gian quy định.

PILOTCO-VI 


Lễ khởi công đóng mới tàu đưa đón hoa tiêu (ký hiệu thiết kế V098)

08/10/2021 - ADMIN

Dấu mốc dẫn 100 chuyến tàu VLCC cập phao rót dầu không bến Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI

29/08/2021 - ADMIN

Dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

27/07/2021 - ADMIN

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI chung tay phòng chống dịch Covid-19

16/07/2021 - ADMIN

Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tặng quà động viên NLĐ trong thời gian giãn cách, cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19

22/06/2021 - ADMIN

Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 6 năm 2021

02/06/2021 - ADMIN
Đầu 1 2 Cuối