Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thực hiện trước công trình

Trích yếu: Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thực hiện trước công trình: sửa chữa tàu HT01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam
Ngày ban hành: 2/9/2021 12:00:00 AM
Số hiệu: 64/QĐ-CTHTHHKV VI
Người ký: Giám đốc
Tài liệu đính kèm: QD-64.pdf