File Số hiệu Tên văn bản Trích yếu N.Ban hành
165/KH-CTHTHHKV VI Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024 tại Công ty Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024 tại Công ty
157/KH-CTHTHHKV VI Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2024 tại Công ty Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2024 tại Công ty
113/QĐ-CTHTHHKV VI Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024 Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024
84/CTHTHHKV VI-TCKT Thông báo niêm yết giá dịch vụ hoa tiêu Thông báo niêm yết giá dịch vụ hoa tiêu
72/CTHTHHKV VI-TCKT V/v kê khai giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải bán trong nước V/v kê khai giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải bán trong nước
71/QĐ-CTHTHHKV VI Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải
284/CTHTHHKV VI-TCKT Công khai thực hiện niêm yết biểu giá HTHH trên trang thông tin điện tử Công khai thực hiện niêm yết biểu giá HTHH trên trang thông tin điện tử
283/CTHTHHKV VI-TCKT V/v niêm yết giá dịch vụ HTHH V/v niêm yết giá dịch vụ HTHH
282/CTHTHHKV VI-TCKT Kê khai giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải Kê khai giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải
281/QĐ-CTHTHHKV VI Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải
147/CTHTHHKV VI-TCHC Tăng cường trật tự, kỷ cương - kỷ luật lao động tại Công ty Tăng cường trật tự, kỷ cương - kỷ luật lao động tại Công ty
103/CTHTHHKV VI-TCHC Chương trình hành động Triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng tiêu cực Chương trình hành động Triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng tiêu cực
99/QĐ-CTHTHHKV VI Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023
40/CTHTHHKV VI-TCKT BC kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 BC kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
38/CTHTHHKV VI-TCHC BC tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2022 BC tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2022
482/CTHTHHKV VI-TCKT Công khai thực hiện niêm yết biểu giá HTHH trên trang thông tin điện tử Công khai thực hiện niêm yết biểu giá HTHH trên trang thông tin điện tử
481/CTHTHHKV VI-TCKT V/v niêm yết giá dịch vụ HTHH V/v niêm yết giá dịch vụ HTHH
480/CTHTHHKV VI-TCKT Kê khai giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải Kê khai giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải
479/QĐ-CTHTHHKV VI Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải
19/CTHTHHKV VI-TCHC Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản trong dịp nghỉ tết Âm lịch 2023 Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản trong dịp nghỉ tết Âm lịch 2023
467/CTHTHHKV VI-TCKT Công khai thực hiện niêm yết biểu giá HTHH trên trang thông tin điện tử Công khai thực hiện niêm yết biểu giá HTHH trên trang thông tin điện tử
466/CTHTHHKV VI-TCKT V/v niêm yết giá dịch vụ HTHH V/v niêm yết giá dịch vụ HTHH
465/CTHTHHKV VI-TCKT Kê khai giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải Kê khai giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải
464/QĐ-CTHTHHKV VI Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải
457/TB-CTHTHHKV VI Các ngày nghỉ lễ, Tết năm 2023 đối với cán bộ và người lao động tại Công ty Các ngày nghỉ lễ, Tết năm 2023 đối với cán bộ và người lao động tại Công ty
456/CTHTHHKV VI-TCHC Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và kỷ luật lao động trong dịp Tết Quý Mão Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và kỷ luật lao động trong dịp Tết Quý Mão
453/QĐ-CTHTHHKV VI Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điên tử Công ty Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điên tử Công ty
336/QĐ-CTHTHHKV VI Danh mục các hành vi vi phạm kỷ luật lao động và hình thức kỷ luật lao động tại Công ty Danh mục các hành vi vi phạm kỷ luật lao động và hình thức kỷ luật lao động tại Công ty
257/CTHTHHKV VI-TCKT Công khai thực hiện niêm yết biểu giá HTHH trên trang thông tin điện tử Công khai thực hiện niêm yết biểu giá HTHH trên trang thông tin điện tử
256/CTHTHHKV VI-TCKT V/v niêm yết giá dịch vụ HTHH V/v niêm yết giá dịch vụ HTHH
255/CTHTHHKV VI-TCKT Kê khai giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải Kê khai giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải
254/QĐ-CTHTHHKV VI Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải
78/BC-CTHTHHKV VI Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 3 năm 2022 Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 3 năm 2022
69/QĐ-CTHTHHKV VI QĐ Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 QĐ Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
68/CTHTHHKV VI-TCHC Chương trình hành động Triển khai Luật phòng, chống tham nhũng ... Chương trình hành động Triển khai Luật phòng, chống tham nhũng ...
TB THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ ĐÓN GIAO THỪA VÀ HỌP MẶT ĐẦU XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ ĐÓN GIAO THỪA VÀ HỌP MẶT ĐẦU XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022
34/TB-CTHTHHKV VI V/v nghỉ Tết Âm Lịch và Quốc khánh năm 2022 đối với CB, CNV và NLĐ V/v nghỉ Tết Âm Lịch và Quốc khánh năm 2022 đối với CB, CNV và NLĐ
27/CTHTHHKV VI-TCHC Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2021 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2021
678/CTHTHHKV VI-TCKT Công khai thực hiện niêm yết biểu giá HTHH trên trang thông tin điện tử Công khai thực hiện niêm yết biểu giá HTHH trên trang thông tin điện tử
677/CTHTHHKV VI-TCKT V/v niêm yết giá dịch vụ HTHH V/v niêm yết giá dịch vụ HTHH
676/CTHTHHKV VI-TCKT Kê khai giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải Kê khai giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải
675/QĐ-CTHTHHKV VI Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải
655/QĐ-CTHTHHKV VI V/v định mức tiêu thụ nhiên liệu cho xe ô tô TOYOTA HIACE BKS 37B-030.04 V/v định mức tiêu thụ nhiên liệu cho xe ô tô TOYOTA HIACE BKS 37B-030.04
629/QĐ-CTHTHHKV VI Quy chế quản lý, chi tiêu nội bộ Quy chế quản lý, chi tiêu nội bộ
627/QĐ-CTHTHHKV VI V/v định mức tiêu thụ nhiên liệu tàu HOA TIÊU 01 V/v định mức tiêu thụ nhiên liệu tàu HOA TIÊU 01
594/QĐ-CTHTHHKV VI V/v công nhận mạng lưới an toàn, vệ sinh lao động V/v công nhận mạng lưới an toàn, vệ sinh lao động
587/QĐ-CTHTHHKV VI Sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý và điều hành phương tiện bộ Sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý và điều hành phương tiện bộ
583/QĐ-CTHTHHKV VI Ban hành quy chế quản lý nợ Ban hành quy chế quản lý nợ
560/QĐ-CTHTHHKV VI Ban hành quy chế công bố thông tin theo NĐ47/2021/NĐ-CP Ban hành quy chế công bố thông tin theo NĐ47/2021/NĐ-CP
551/QĐ-CTHTHHKV VI V/v ban hành quy chế thi đua, khen thưởng và sử dụng quỹ khen thưởng V/v ban hành quy chế thi đua, khen thưởng và sử dụng quỹ khen thưởng
552/QĐ-CTHTHHKV VI V/v thành lập Ban chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 V/v thành lập Ban chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19
378/CTHTHHKV VI-TCKT V/v niêm yết giá dịch vụ HTHH V/v niêm yết giá dịch vụ HTHH
377/CTHTHHKV VI-TCKT V/v kê khai giá dịch vụ HTHH V/v kê khai giá dịch vụ HTHH
357/QĐ-CTHTHHKV VI V/v ban hành Quy chế quản lý đầu tư tại Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VI V/v ban hành Quy chế quản lý đầu tư tại Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
344/CTHTHHKV VI-TCKT Công khai thực hiện niêm yết biểu giá HTHH trên trang thông tin điện tử Công khai thực hiện niêm yết biểu giá HTHH trên trang thông tin điện tử
343/CTHTHHKV VI-TCKT Thông báo thực hiện niêm yết biểu giá hoa tiêu hàng hải Thông báo thực hiện niêm yết biểu giá hoa tiêu hàng hải
342/QĐ-CTHTHHKV VI Kê khai giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải Kê khai giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải
341/QĐ-CTHTHHKV VI Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải
353/QĐ-CTHTHHKV VI Quy chế nâng bậc lương,chuyển ngạch lương và nâng ngạch lương Quy chế nâng bậc lương,chuyển ngạch lương và nâng ngạch lương
287/CTHTHHKVVI-TCHC TB v/v thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 TB v/v thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
269/QĐ-CTHTHHKV VI V/v định mức tiêu thụ nhiên liệu phương tiện bộ V/v định mức tiêu thụ nhiên liệu phương tiện bộ
264/QĐ-CTHTHHKV VI V/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 V/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
235B/QĐ-CTHTHHKV VI QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý và điều hành phương tiện thủy QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý và điều hành phương tiện thủy
235A/QĐ-CTHTHHKV VI QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý và điều hành phương tiện bộ QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý và điều hành phương tiện bộ
145/QĐ-CTHTHHKV VI Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Trống Thỏa ước lao động tập thể 2021 Thỏa ước lao động tập thể 2021
79/QĐ-CTHTHHKV VI Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý đầu tư Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý đầu tư tại Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
15/CTHTHHKV VI-TCHC Chương trình hành động Triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
455/2020/QĐ-BQC Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015 Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015
424/QĐ-CTHTHHKV VI Quyết định định mức tiêu thụ nhiên liệu tạm thời xe ô tô 37A-737.85 Quyết định định mức tiêu thụ nhiên liệu tạm thời xe ô tô 37A-737.85
416/QĐ-CTHTHHKV VI QĐ Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Công ty QĐ Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Công ty
398/QĐ-CTHTHHKV VI V/v ban hành Quy chế đảm bảo dân chủ minh bạch Ban hành Quy chế đảm bảo dân chủ minh bạch tại Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải Khu vực VI
296/QĐ- CTHTHH KVVI Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải
534/QĐ-CTHTHHKV VI Quyết định ban hành quy chế quản lý chi tiêu nội bộ Quyết định ban hành quy chế quản lý chi tiêu nội bộ
479 /QĐ-CTHTHHKV VI Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi
478 /QĐ-CTHTHHKV VI Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng
47/QĐ-CTHTHHKV VI Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
507/QĐ-CTHTHHKV VI Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải