TIN BÀI NỔI BẬT

DANH SÁCH TÀU LAI

TT CẢNG TÀU LAI CÔNG SUẤT GHI CHÚ
1 LDNS 
  TAN CANG A8 3400  
  TAN CANG 62 4000  
  TAN CANG A4 2400  
  TAN CANG 86 5460  
  SEA WINNER 4785  
  BINH AN RESEARCH 2636  
  SEA BEAR 4303  
  SEA GULL 1070  
  LEWEK VIRGO 2132  
  ASHICO 68 800  
  TIEN PHONG 02    
2 PTSC   TAN CANG 10 1200  
  NB01 1500  
3 ĐẠI DƯƠNG   DD08 3002  
  DD06 1078  
4 THQTNS   VAS3008 3542  
  VAS3006 2001  
5 NSCC   NS01 3200  
  NS02 1060  
6 NĐNS   HC06 1006  
7 VISSAI   VISSAI 06 2600  
  VISSAI 07 2800  
8 CỬA LÒ   BT04 850  
  CL09 800  
  CL16 1600  
  NGOC HAI 89    
9 VŨNG ÁNG   VA01 1800  
  VA02 900  
  VA05 1200  
10 SON DUONG   TT 16 1600  
  TT 68 4800  
  TT 168 3200  
  SD 1161 1600  
  SD 1162 1600  
  SD 1501 5000  
  SD 1502 5000  
  SD 1503 5000  
  SD 1504 5000  
  SD 1241 2400  
  SD 1242 2400  
11 HÒN LA   HAI VAN 1440  
  HQ 967 670  
12 CỬA VIỆT   HƯNG PHAT 01 500