ĐẶC TÍNH NHẬN BIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO HIỆU HÀNG HẢI DẪN LUỒNG
(Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về báo hiệu hàng hải, số 53/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005)

STT TÊN BÁO HIỆU VỊ TRÍ TÁC DỤNG HÌNH DẠNG MÀU SẮC DẤU HIỆU ĐỈNH SỐ HIỆU ĐẶC TÍNH ÁNH SÁNG
I BÁO HIỆU HAI BÊN LUỒNG
1 Báo hiệu phía phải luồng Đặt tại phía phải luồng Báo hiệu giới hạn về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình về phía trái của báo hiệu Hình nón, hình tháp hoặc hình cột Màu xanh lục Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên Chữ số lẻ (1-3-5…) màu trắng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 2.5 giây hoặc 3.0 giây, 4.0 giây
2 Báo hiệu phía trái luồng Đặt tại phía trái luồng Báo hiệu giới hạn về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình về phía phải của báo hiệu Hình trụ, hình tháp hoặc hình cột Màu đỏ Một hình trụ màu đỏ Chữ số chẵn (2-4-6…) màu trắng Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 2.5 giây hoặc 3.0 giây, 4.0 giây
II BÁO HIỆU CHUYỂN HƯỚNG LUỒNG
1 Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Đặt tại phía trái luồng Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Hình trụ, hình tháp hoặc hình cột Màu đỏ với 1 dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu Một hình trụ màu đỏ Chữ số chẵn (2-4-6…) màu trắng Ánh sáng đỏ, chớp nhóm 2+1 chu kỳ 5.0 giây hoặc 6.0 giây, 10.0 giây, 12.0 giây
2 Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Đặt tại phía phải luồng Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Hình nón, hình tháp hoặc hình cột Màu xanh lục với 1 dải màu đỏ nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên Chữ số lẻ (1-3-5…) màu trắng Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm 2+1 chu kỳ 5.0 giây hoặc 6.0 giây, 10.0 giây, 12.0 giây
III BÁO HIỆU PHƯƠNG VỊ
1 Báo hiệu an toàn phía Bắc Đặt tại phía Bắc khu vực cần khống chế Báo hiệu an toàn phía Bắc, tàu thuyền được phép hành trình ở phía Bắc của báo hiệu Hình tháp hoặc hình trụ Nửa phía trên màu đen, nửa phía dưới màu vàng Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đỉnh nón hướng lên trên Lựa chọn theo đặc điểm khu vực hoặc chữ “N” màu trắng trên nền đen Ánh sáng trắng, chớp đơn rất nhanh chu kỳ 0.5 giây hoặc chớp đơn nhanh chu kỳ 1.0 giây
2 Báo hiệu an toàn phía Đông Đặt tại phía Đông khu vực cần khống chế Báo hiệu an toàn phía Đông, tàu thuyền được phép hành trình ở phía Đông của báo hiệu Hình tháp hoặc hình trụ Màu đen với một dải màu vàng nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đáy hình nón nối tiếp nhau Lựa chọn theo đặc điểm khu vực hoặc chữ “E” màu đỏ trên nền vàng Ánh sáng trắng, chớp rất nhanh nhóm 3 chu kỳ 5.0 giây hoặc chớp nhanh nhóm 3 chu kỳ 10.0 giây
3 Báo hiệu an toàn phía Nam Đặt tại phía Nam khu vực cần khống chế Báo hiệu an toàn phía Nam, tàu thuyền được phép hành trình ở phía Nam của báo hiệu Hình tháp hoặc hình trụ Nửa phía trên màu vàng, nửa phía dưới màu đen Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đỉnh nón hướng xuống dưới Lựa chọn theo đặc điểm khu vực hoặc chữ “S” màu đỏ trên nền vàng Ánh sáng trắng, chớp rất nhanh nhóm 6 với một chớp dài chu kỳ 10.0 giây hoặc chớp nhanh nhóm 6 với một chớp dài chu kỳ 15.0 giây
4 Báo hiệu an toàn phía Tây Đặt tại phía Tây khu vực cần khống chế Báo hiệu an toàn phía Tây, tàu thuyền được phép hành trình ở phía Tây của báo hiệu Hình tháp hoặc hình trụ Màu vàng với một dải màu đen nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đỉnh hình nón nối tiếp nhau Lựa chọn theo đặc điểm khu vực hoặc chữ “W” màu trắng trên nền đen Ánh sáng trắng, chớp rất nhanh nhóm 9 chu kỳ 10.0 giây hoặc chớp nhanh nhóm 9 chu kỳ 15.0 giây
IV BÁO HIỆU CHƯỚNG NGẠI VẬT BIỆT LẬP Đặt tại vị trí nguy hiểm cần khống chế Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập, tàu thuyền có thể hành trình xung quanh vị trí đặt báo hiệu Hình tháp hoặc hình trụ Màu đen với một hay nhiều dải màu đỏ nằm ngang Hai hình cầu màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng Lựa chọn theo đặc điểm khu vực và có màu trắng Ánh sáng trắng, chớp nhóm 2 chu kỳ 0.5 giây
V BÁO HIỆU VÙNG NƯỚC AN TOÀN Đặt tại đầu tuyến luồng hoặc đường trục luồng hàng hải Báo hiệu vùng nước an toàn, tàu thuyền có thể hành trình xung quanh vị trí đặt báo hiệu Hình cầu, hình tháp hoặc hình cột Sọc thẳng đứng màu trắng và đỏ xen kẽ Một hình cầu màu đỏ, chỉ áp dụng đối với báo hiệu hình tháp hoặc hình cột Theo số thứ tự (0-1-2…) màu đen Ánh sáng trắng chớp đều, chớp dài đơn chu kỳ 10.0 giây hoặc chớp theo tín hiệu Morse chữ “A” chu kỳ 6.0 giây
VI BÁO HIỆU CHUYÊN DÙNG   Báo hiệu phân luồng giao thông tại những nơi mà nếu đặt báo hiệu hai bên luồng thông thường có thể gây nhầm lẫn; vùng khoan thăm dò địa chất, khai thác dầu mỏ, khí đốt; vùng đánh bắt nuôi trồng thủy sản; vùng công trình đang thi công; vùng đặt đường cáp hoặc đường ống ngầm; vùng diễn tập quân sự; vùng đặt hệ thống thu thập dữ liệu hải dương; vùng giải trí, du lịch Hình nón, hình tháp hoặc hình cột Màu vàng Một chữ “X” màu vàng Lựa chọn theo đặc điểm khu vực và có màu đỏ Ánh sáng vàng, chớp phải khác với chớp của báo hiệu phương vị, báo hiệu chướng ngại vật biệt lập và báo hiệu vùng nước an toàn

 

BÁO HIỆU PHẢI LUỒNG

 

BÁO HIỆU TRÁI LUỒNG

 

BÁO HIỆU HƯỚNG LUỒNG CHÍNH
CHUYỂN SANG PHẢI

 

BÁO HIỆU HƯỚNG LUỒNG CHÍNH CHUYỂN SANG TRÁI

BÁO HIỆU PHƯƠNG VỊ

 

BÁO HIỆU CHƯỚNG NGẠI VẬT BIỆT LẬP

 

BÁO HIỆU VÙNG NƯỚC AN TOÀN

 

BÁO HIỆU CHUYÊN DÙNG