File Số hiệu Tên văn bản Trích yếu N.Ban hành
399/CTHTHHKV VI-TCHC Báo cáo Công tác phòng chống tham nhũng Quý III năm 2020 Báo cáo Công tác phòng chống tham nhũng Quý III năm 2020 tại Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
378/QĐ-CTHTHHKV VI Phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại người giữ chức vụ quản lý tại Công ty năm 2019 Phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại người giữ chức vụ quản lý tại Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải khu vực VI năm 2019
Dự thảo Dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý Dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI quản lý
Phiếu xin ý kiến Phiếu xin ý kiến Về dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
373/CTHTHHKV VI-TCHC Báo cáo về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý vốn, tài sản và đổi mới doanh nghiệp tại Kết luận số 6166/KL-BGTVT ngày 25/6/2020
345/QĐ- CTHTHH KVVI Quyết định nâng bậc lương Quyết định nâng bậc lương đối với ông Võ Văn Nhớ
287/QĐ- CTHTHH KVVI Quyết định nâng bậc lương Quyết định nâng bậc lương đối với ông Thái Ngô Trung
286/QĐ- CTHTHH KVVI Quyết định nâng bậc lương Quyết định nâng bậc lương với Ông Phạm Hoàng Giáp
321/QĐ-CTHTHHKV VI Quyết định Về việc cử cán bộ đi học Quyết định Về việc cử cán bộ đi học ( Mrs. Tuyên)
Thông báo phân công nhiệm vụ cho nhân viên Phòng HTHH Thông báo phân công nhiệm vụ cho nhân viên Phòng HTHH
Danh mục các hành vi vi phạm lỷ luật lao động và hình thức kỷ luật lao động tại Công ty Hoa tiêu khu vực VI Danh mục các hành vi vi phạm lỷ luật lao động và hình thức kỷ luật lao động tại Công ty Hoa tiêu khu vực VI
Biên bẳn họp đánh giá, phân loại đánh giá chức danh lãnh đạo quản lý, người giữ chức vụ tại Công ty năm 2018 Biên bẳn họp đánh giá, phân loại đánh giá chức danh lãnh đạo quản lý, người giữ chức vụ tại Công ty năm 2018
QĐ V/v phê duyệt kết quả đánh giá chức danh lãnh đạo quản lý, người giữ chức vụ của Công ty năm 2018 QĐ V/v phê duyệt kết quả đánh giá chức danh lãnh đạo quản lý, người giữ chức vụ của Công ty năm 2018
Quy chế điều hành phương tiện thủy Quy chế điều hành phương tiện thủy
Quy chế điều hành phương tiện bộ Quy chế điều hành phương tiện bộ
Nội quy lao động 2019 Xin ý kiến về việc góp ý cho dự thảo “Nội quy lao động” của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
QĐ bổ nhiệm Bà Trần Thị Thoa giữ chức Phó trưởng phòng TC-KT QĐ bổ nhiệm Bà Trần Thị Thoa giữ chức Phó trưởng phòng TC-KT
Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 8 năm 2019 Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 8 năm 2019
Thông báo phân công nhiệm vụ cho nhân viên tại VPĐD Thanh Hóa Thông báo phân công nhiệm vụ cho nhân viên tại VPĐD Thanh Hóa
Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch 2019 của người lao động Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch 2019 của người lao động
Thông báo tuyển dụng lao động Thông báo tuyển dụng lao động
Quyết định về việc điều động nhân viên Quyết định về việc điều động nhân viên
Quyết định nâng bậc lương đối với Bà Đậu Thị Huyền Trang Quyết định nâng bậc lương đối với Bà Đậu Thị Huyền Trang
Quyết đinh nâng bậc lương đối với ông Trần Sỹ Thanh Quyết đinh nâng bậc lương đối với ông Trần Sỹ Thanh
Quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2019-2021, và 2021-2026 Quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2019-2021, và 2021-2026
Quyết định về việc ban hành Quy chế đối thoại tại nơi làm việc Quyết định về việc ban hành Quy chế đối thoại tại nơi làm việc
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí đào tạo năm 2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí đào tạo năm 2019
Kế hoạch đào tạo năm 2019 Kế hoạch đào tạo năm 2019
Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 6 năm 2019 Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 6 năm 2019
Thông báo tuyển dụng lao động Thông báo tuyển dụng lao động
Quy định thẩm quyền và trình tự thủ tục giải quyết nghỉ hàng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ do tai nạn LĐ, nghỉ do bệnh nghề nghiệp, nghỉ việc riêng không hưởng lương, nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng tại Công ty Quy định thẩm quyền và trình tự thủ tục giải quyết nghỉ hàng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ do tai nạn LĐ, nghỉ do bệnh nghề nghiệp, nghỉ việc riêng không hưởng lương, nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng tại Công ty
Quy định về việc xin nghỉ đối với người lao động 2019 Quy định về việc xin nghỉ đối với người lao động 2019
Thông báo về việc nghỉ lễ Thông báo về việc nghỉ lễ
Quyết định về việc định mức tiêu thụ nhiên liệu tàu Hoa tiêu 01 Quyết định về việc định mức tiêu thụ nhiên liệu tàu Hoa tiêu 01
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện "Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc" Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện "Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc"
Hội đồng tuyển dụng Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Hội đồng tuyển dụng Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
" title="Tải file" target="_blank" style="color: #000;"> Thông báo liên tịch về việc tổ chức tham quan, du lịch năm 2019 cho CBCNVLĐ Thông báo liên tịch về việc tổ chức tham quan, du lịch năm 2019 cho CBCNVLĐ
" title="Tải file" target="_blank" style="color: #000;"> Kế hoạch tổ chức tham quan, du lịch năm 2019 Kế hoạch tổ chức tham quan, du lịch năm 2019
Xây dựng Kế hoạch đào tạo năm 2019 Xây dựng Kế hoạch đào tạo năm 2019
Báo cáo về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác Tổ chức - Cán bộ Báo cáo về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác Tổ chức - Cán bộ
QĐ Vv ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV VI QĐ Vv ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV VI
Xây dựng kế hoạch hành động năm an toàn giao thông 2019 Xây dựng kế hoạch hành động năm an toàn giao thông 2019
Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, Chống lãng phí 2019 Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, Chống lãng phí của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI năm 2019
Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI