I. PHƯƠNG TIỆN BỘ     

 

1. TOYOTA INNOVA 2.0E  -  BKS: 37A – 249.81

2. TOYOTA INNOVA 2.0E  -  BKS: 37A – 480.27

3. NISSAN TERRA V  -  BKS: 37A – 737.85

4. TOYOTA HIACE  -  BKS:  37B – 030.04

5. TOYOTA FORTUNER  -  BKS:  37K – 153.61

 

 

II.PHƯƠNG TIỆN THỦY

 

 

1. HOA TIEU 01 
BxLxH=4,4m x 18,0m x 2,2m / Máy = 115HP x2, V= 6HL/H

2. HOA TIEU 02 
BxLxH=5,0m x 22,0m x 1,5m / Máy = 278HP x2, V= 9HL/H

3. HOA TIEU 03 
BxLxH=5,5m x 23,3m x 3,28m / Máy = 514HP x2, V= 12HL/H