KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2020
I. THANH HÓA
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0300 BLUE OCEAN 01 N/LCT 3437 4939.97 LDNS4A-PS NSA Mạnh      
0400 SOUTHERN WEALTH N/LCT 2969 4999 PS-LDNS4A NSA Mạnh      
0500 NHÀ BÈ 09 N/LCT 4250 6534 LDNS4B-PS VITACO Hải      
0600 PETROLIMEX 14 N/LCT 8542 13131 PS-LDNS4B VITACO Hải      
0600 FENG HOU 89 Q 2998 5307.7 THQT04-PS KPB Anh      
0630 MINH QUANG 03 N 2600 4949 TH03-PS Tàu ThanhC      
0700 ZHONG HE 7 Q 1972 4391 PS-THQT04 KBP Anh      
0730 TRONG TRUNG 81 N.LCT 1987 3045 LDNS2B-PS VIATCO Hải      
0830 DKC 02 N/LCT 2980 4719 2ALDNS-PS NSA Mạnh      
0930 JADE STAR N/LCT 2978 4997,7 PS-2ALDNS VITACO Mạnh      
0930 MINH QUANG 03 N 2600 4949 PS-THQT02(Cập mạn) Tàu ThanhC      
1430 MARAN CORONA Q 153911 306092.7 PS-SPM PVTHN Thiệp      
1030 PACIFIC PETRO 02 N/LCT 5127 8007 PS-2BLDNS VIET SEA Hải      
1100 VU DINH 135 N 3727 6996.8 PS-TH04 Tàu Anh      
1300 VICTORIA 19 N 2995 5195.1 PS-TH03 NSA Anh      
1600 CONFIDENCE N 11036 15223.89 NSCC-PS NSCC ThanhC      
1700 DEVELOPMENT N 6902 10578 PS-NSCC NSCC ThanhC      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
II. NGHỆ AN
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0500 VIETSUN CONFIDENT N 5316 7602.2 CL04-PS CLSC ThanhB      
0600 VIETSUN FORTUNE N 5272 7990 PS-CL04 CLSC ThanhB      
0700 PHUC HUNG N 6195 8300 CL05-PS GLS ThanhB      
0730 NACC ITACA Q 5566 8100 PS-VISSAI01ND LP Hữu      
0800 VIETSUN HARMONY N 5338 7650 PS-CL05 CLSC ThanhB      
1200 DERYOUNG SHINESTONE Q 6283 8270 PS-CL03 VOSA Hữu      
1330 NARIMOTO MARU Q 7416 10214 PS-CL01 VOSA Hữu      
1500 TU SON N 4022 6581.5 PS-CL02 TRACO ThanhB      
                     
                     
                     
III. HÀ TĨNH 
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0700 GENCIANA Q 40269 49775 PS-VA02 VLP Thành      
0800 C. UTOPIA Q 89985 173759 PS-S3SD HOYER Tùng      
0930 WINNING ZEPHYR Q 90086 180230 PS-S2SD HOYER Thành      
1100 FPMC B 108 Q 50695 93244 PS-S1SD VOSA Tùng      
1100 GELBRAY EXPRESS Q 10421 5488 PS-HL HOYER Giang      
1200 VINALINE FREEDOM N 8216 13278 W1SD-PS HOYER Đăng      
1200 THAI BINH 01 N 8216 13297.5 PS-W1SD VOSA Thái      
1300 PHUONG NAM 68 N 3566 6550 W6SD-PS SON DUONG Hoàng      
1300 HAI XU Q 4095 5200 PS-W6SD VOSA Đăng      
1500 VICTORIA 68 N 2995 5242.5 A1SD-PS SON DUONG Hiếu      
1500 BICH THANH 18 N 2995 5235.9 PS-A1SD VOSA Hoàng      
                     
                     
                     
                     
                     
IV. QUẢNG BÌNH
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
                     
                     
                     
                     
V. QUẢNG TRỊ
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
                     
                     
                     
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

kế hoạch dẫn tàu ngày 31 tháng 10 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 30 tháng 10 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

kế hoạch dẫn tàu ngày 29 tháng 10 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

kế hoạch dẫn tàu ngày 28 tháng 10 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 27 Tháng 10 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 26 Tháng 10 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

kế hoạch dẫn tàu ngày 25 tháng 10 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 24 tháng 10 năm 2020

CHI TIẾT