KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2020

I. THANH HÓA
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0230 BLUE OCEAN 02 N/LCT 3437 4936.2 LDNS2A-PS VITACO Việt Song    
0400 ADVANTAGE N 7816 10645 NSCC01-PS NSCC Hải      
0500 VU DINH 25 N 2680 4997.7 03THQT-PS TAU Mạnh      
0600 PHUC HUNG 01 N 2976 5585 PS-TH03 LAVICO Việt      
1000 CONTSHIP UNO Q 9940 10449.04 PS-THQT1.2 NSA Thiệp Mạnh    
1200 VICTORIA 19 N 2995 5195.1 NDNS-PS NSA Mạnh Hoàng    
1300 VICTORIA 19 N 2995 5195.1 PS-TH03 NSA Mạnh Hoàng    
1800 CHEN YANG Q 2982 5318 02THQT-PS MINH ANH Việt Song    
2000 VU DINH 09 N 2680 4997.7 PS-THQT04 TAU Việt Song    
2300 CONTSHIP UNO Q 9940 10449.04 THQT1.2-PS NSA Thiệp Hoàng    
2400 SEA CHAMPION Q 28171 48857 PS-02THQT SME Thiệp Hoàng    
2000 Mekongtrans 01 N/LCT 4838 7631 PS-LDNS2A NSA Hải      
2200 LONG PHU 10 N/LCT 5184 7725 PS-LDNS4B VITACO Hải      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
II. NGHỆ AN
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
1100 JI SHUN Q 4645 7000 PS-CL01. VMC ThanhB Thiện    
1830 NASICO SKY N 3674 4751 PS-04CL GLS ThanhC      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
III. HÀ TĨNH 
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0300 VIEN DONG 151 N 4033 6966.7 A2SD-PS   Thành Anh    
0300 MINH TRUONG 18 N 2999 5083 PS-A2SD VOSA Thái      
0900 DAI TAY DUONG 25 N 2989 5173.4 PS-W2SD VOSA Đăng Anh    
1200 HAI PHUONG N 6935 14681.8 W1SD-PS VOSA Thái      
1200 HOA MAI N 5470 12245 PS-W1SD VOSA Thành Anh    
1430 LONG TAN 99 N 2965 6139.3 A1SD-PS VOSA Hiếu Anh    
1430 VINACOMIN HA NOI N 5570 8164.8 PS-A1SD VOSA Tùng      
1600 CH CLARE Q 19992 33144.3 W4,5SD-PS VOSA Tùng      
1600 SPRING SAPO Q 7762 11308 PS-W4,5SD HOYER Đăng Anh    
1600 HẢI NAM 79 N 16571 28656 PS-NĐVA02 SUNRISE Thành      
1800 HUNG KHANH 86 N 1436 3219 PS-W7SD VOSA Hiếu      
2000 FLC HAPPINESS Q 32929 56779.5 02VA-PS VLP Tùng      
2100 HUGE SW Q 8479 11939.2 W6SD-PS HOYER Giang Thiện    
2100 LUMINOUS SKY Q 45011 54033 PS-02VA VOSA Tùng      
2200 VIỆT THUẬN 30-03 N 19918 30587.4 NĐVA01-PS SUNRISE ThannB      
                     
                     
V. QUẢNG BÌNH
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
                     
                     
                     
V. QUẢNG TRỊ
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
                     
                     
                     
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 31 tháng 03 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 30 tháng 03 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 29 tháng 03 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 28 tháng 03 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 27 tháng 03 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn Tàu ngày 26 tháng 03 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn Tàu ngày 25 tháng 03 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn Tàu ngày 23 tháng 03 năm 2020

CHI TIẾT