KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2020

I. THANH HÓA
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0030 AN PHU 16 N/LCT 3387 5645 PS-2BLDNS VITACO Đăng      
0300 VU DINH 135 N 3727 6996.8 TH04-PS TÀU Tùng Song    
0400 PETROLIMEX 12 N/LCT 8542 13144 PS-4BLDNS VITACO Hữu      
0500 GREAT LADY N/LCT 5036 7130 4ALDNS-PS VITACO Thái      
1000 EMINENCE Q 13531 20872 NSCC01-PS NSCC Tùng Thái    
1100 BRAVE N 9764 15123 PS-NSCC01 NSCC Đăng Song    
1300 MINH HUY 19 N 4176 8472 THQT04-PS NSA Hữu      
              Mạnh      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
II. NGHỆ AN
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0600 DKC 02 N/LCT 2980 4719 PS-DKC DKC Ái Trường    
1000 PROJECT A Q 3850 5596 PS-CL05 INLACO SG Ái Trường    
1330 HAI LONG 27 N 2100 4830 VIISSAI-PS TAU Ái Trường    
1400 PHUC HUNG N 6195 8300 PS-CL04 GLS Giang      
                     
                     
                     
                     
                     
III. HÀ TĨNH 
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0700 VTT28 N 2758 5177.6 A1SD-PS VOSA Hải      
0700 HOANG THINH 268 N 2,993 5,403.73 PS-A1SD LP ThanhC Thiện    
0900 TLC 27 N 4358 7346.1 A2SD-PS SON DUONG ThanhC Thiện    
0900 VICTORIA 08 N 2995 5236.3 PS-A2SD VOSA Hải Anh    
1100 LUCKY SOURCE Q 32505 53411 W4,5SD-PS VOSA ThanhC Thiện    
1200 TAN BINH 134 N 14737 24600 PS-W4,5SD VOSA ThanhC Thiện    
1300 MARITIME 19 N 2989 5197.6 W2NSD-PS HOYER Hoàng Anh    
1400 NEW ENERGY N 10337 14603 PS-W1SD VOSA ThanhC Thiện    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
IV. QUẢNG BÌNH
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0500 HAO HUNG 01 Q 18203 21989 HL-PS PTSC.QB Thiệp Anh    
0600 HAYATE Q 8158 13121 PS-HL PTSC.QB Thiệp Anh    
                     
                     
V. QUẢNG TRỊ
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
                     
                     
                     
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

kế hoạch dẫn tàu ngày 12 tháng 7 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

kế hoạch dẫn tàu ngày 11 tháng 7 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 09 tháng 07 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 08 tháng 07 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

kế hoạch dẫn tàu ngày 07 tháng 7 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

kế hoạch dẫn tàu ngày 06 tháng 07 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

kế hoạch dẫn tàu ngày 05 tháng 07 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 04 tháng 07 năm 2020

CHI TIẾT