KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2023
I. THANH HÓA
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0000 ROYAL AQUA Q/LCT 8539 13076 PS-LDNS2B PTSC.TH Hiếu      
0300 PTS HAI PHONG 02 N/LCT 3166 4999 LDNS2A-PS VIPCO.HL Anh      
0400 HAO JU Q 5368 7851.00 THQT03,4-PS MINH ANH Đăng      
0430 CAPE ARAXOS Q 25165 25309 PS-THQT03 NSA Thiệp      
0500 BLUE OCEAN 01 N/LCT 3437 4939 PS-LDNS2A NSA Anh      
0600 VIỆT THUẬN 10-01 N 4598 10116 PS-THQT4,5 TREE MARINE Hiếu      
0800 KHANH LINH 666 N 2146 4845 PS-TH02 Tau Song      
0900 PETROLIMEX 12 N/LCT 8542 13144 LDNS4B-PS VITACO Hải      
1000 AN PHU 15 N/LCT 5653 9939 PS-LDNS4B NSA Hải      
1200 AU GEMINI Q/LCT 3545 4717 PS-THQT2A SME Ngọc      
1300 MANH HAI PHAT 36 N 2109 4916.8 PS-NSCC02 Tau Anh      
1400 STS PIONEER Q/LCT 5357 8742 LDNS4A-PS VITACO Hiếu      
1500 AULAC DIAMOND N/LCT 8614 12639.14 PS-LDNS4A NSA Thiệp      
1630 HAI DANG 68 N 2859 5942 PS-TH04 VIPCO.HL Song      
2200 ROYAL AQUA Q/LCT 8539 13076 LDNS2B-PS PTSC.TH ThanhC      
2300 BLUE OCEAN 01 N/LCT 3437 4939 LDNS2A-PS NSA Song      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
II. NGHỆ AN
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0300 RED SAKER Q 6550 8391 CL02-PS VMC Giang      
0400 YONG DA 8 Q 6102 9408 PS-CL02 VMC Giang      
0500 :LIAN YI DA 2 HAO Q 14786 24132 PS-VIISSAI01.03 LE PHAM Hữu      
0600 CHANG NING Q 13985 23409 PS-VISSAI SUNRISE JSC Hữu      
0600 VIETSUN HARMONY N 5338 7650 CL05-PS CLSC Giang      
0700 NASICO NAVIGATOR N 7249 7278 PS-CL04 GLS Giang      
0830 TAO BRAVE Q 15243 25064 PS-CL05 KPB Giang      
1000 SILVER LUCKY Q 9129 12258.02 PS-CL01 VMC Giang      
1400 NHA BE 10 N/LCT 4760 7959 NH-PS CLSC Giang      
1500 PTS HAI PHONG 02 N/LCT 3166 4999.6 PS-NH VIPCO.HL Hoàng      
1600 NASICO NAVIGATOR N 7249 7278 CL04-PS GLS Mạnh      
                     
                     
                     
III. HÀ TĨNH 
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0700 VIET THUAN 235-01 N 14639 23377 PS-NDVA SUNRISE Thái      
1030 ZHIDA 2 Q 10817 12496.8 PS-SDA2 HOYER Thái      
1200 CAPE DREAM Q 93,227/ 179,250 SDS3-PS HOYER Tùng      
1830 MANH THANG 68 N 1915 3988 W6SD-PS VOSA Thiện      
2000 HY GLORY Q 30422 50493 PS-VA02 VLP Thành      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
IV. QUẢNG BÌNH
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0800 THANH THANH DAT 9999 Q 22601 26084 PS-HL TTD Tùng      
                     
                     
                     
                     
                     
V. QUẢNG TRỊ
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
                     
                     
                     
                     
                     
                     
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 30 tháng 01 năm 2023

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 29 tháng 01 năm 2023

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 28 tháng 01 năm 2023

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 27 tháng 01 năm 2023

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 26 tháng 01 năm 2023

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 25 tháng 01 năm 2023

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 24 tháng 01 năm 2023

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 23 tháng 01 năm 2023

CHI TIẾT