KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2021
I. THANH HÓA
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0030 AN PHÚ 16 N/LCT 3387 5645 LDNS4A-PS VITACO Việt      
0130 TM-HAI HA PETRO N/LCT 3231 4813.6 2ALDNS-PS VITACO Anh      
0230 NHÀ BÈ 10 N/LCT 4.760 7,958.89 PS-LDNS2A VITACO Hải      
0330 PETROLIMEX 15 N/LCT 13.468 17,960.8 PS-LDNS4A VIPCO Thiệp       
0730 QUANG TRUNG 68 N 3610 7881.3 TH03-PS Tau Việt      
0800 PETROLIMEX 14 N/LCT 8542 13131 LDNS4B-PS VITACO Đăng      
1200 DKC 02 N/LCT 2980 4719 LDNS2B-PS DKC Anh      
2000 THANH PHAT 03 N/LCT 1597 2812.6 PS-THQT02 Tau Việt      
1900 HOA MAI 88 N 5417 12407 TH02-PS PTSC.TH Hải      
1900 CONTSHIP WIN Q 9940 13809 PS-THQT03 NSA Thành      
1900 ROYAL 89 N 2999 5603 TH04-TH05 CANG DD Thành      
2000 GEELY Q 13625 20955 PS-TH01 NS MARITIME Thiệp       
2200 DAI TAY DUONG 36 N 2989 5164.4 TH04-TH05 CANG DD Anh      
2200 NHA BE 09 CON 4250 6534 PS-LDNS VITACO Đăng      
2330 GLORY FUTURE Q 17784 28215 PS-TH04 LAVICO Thiệp       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
II. NGHỆ AN
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
1000 VIETSUN DYNAMIC N 5315 7709 CL04-PS CLSC ThanhC      
1100 LADY VALENCIA Q 3603 2999 PS-CL04 PVT.HN ThanhC      
1200 LONG PHU 18 N/LCT 3321 4999 NH-PS CLSC Song      
1300 LONG PHU 16 N/LCT 5199 7786 PS-NH CLSC Giang      
1800 LADY VALENCIA Q 3603 2999 CL04-PS PVT.HN Dũng      
1800 TRUONG AN 19 N 2131 4791 PS-VISSAI01.01 Tau Song      
1900 BAO HONG 8 Q 4492 6564 PS-CL04 INLACO Giang      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
III. HÀ TĨNH 
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
1100 LONG TAN 168 N 2684 6.063 PS-A2SD SUNRISE Hữu      
1200 HAI THANG 18 N 2984 5242.8 PS-A1SD LP SEA Thái      
1700 SN QUEEN Q 7816 11478 W3SD-PS VOSA Ái      
2000 STAR 26 N 2917 5516 W2SD-PS SUNRISE Hiếu      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
IV. QUẢNG BÌNH
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
                     
                     
                     
                     
                     
                     
V. QUẢNG TRỊ
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
                     
                     
                     
                     
                     
                     
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 25 tháng 09 năm 2021

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 24 tháng 09 năm 2021

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 16 tháng 09 năm 2021

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 15 tháng 09 năm 2021

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 23 tháng 09 năm 2021

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 22 tháng 09 năm 2021

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 21 tháng 09 năm 2021

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 20 tháng 09 năm 2021

CHI TIẾT