VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ TRẠM HOA TIÊU

I. Văn phòng Đại diện Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tại Thanh Hóa
    Địa chỉ: Xã Hải Yến - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá.
    Điện thoại liên lạc: 0237-3862044. 

    Emai: congtyhoatieukv6@gmail.com

II. Trạm Hoa tiêu Vũng Áng – Hà Tĩnh
    Địa chỉ: Khu KT Vũng Áng, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
    Điện thoại liên hệ: Mr. ThanhB - Trạm trưởng  - SĐT: 0912.565.282

    Emai: congtyhoatieukv6@gmail.com