QĐ về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của người quản lý Công ty Hoa tiêu khu vực VI

QĐ về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của người quản lý Công ty Hoa tiêu khu vực VI

TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

QĐ về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của người quản lý Công ty Hoa tiêu khu vực VI

14/07/2020 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí đào tạo năm 2020

14/07/2020 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Quyết định về việc tặng quà cho người lao động dịp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

13/07/2020 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

TB liên tịch của GĐ và BCH công đoàn về kế hoạch tham quan du lịch nghỉ mát 2020

13/07/2020 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch cửa người lao động năm 2020

13/07/2020 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Về việc bố trí Tập sự Hoa tiêu hàng hải thực tập

13/07/2020 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

QĐ về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân giai đoạn 2015-2019

10/03/2020 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Quyết định nâng bậc lương với Bà Phan Thị Hoài Tuyên

10/03/2020 - ADMIN
Đầu 1 2 3 4 5 Cuối