Duyệt KHLCNT công trình sửa chữa tàu Hoa tiêu 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm VN

Trích yếu: Duyệt KHLCNT công trình sửa chữa tàu Hoa tiêu 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm VN
Ngày ban hành: 6/15/2021 12:00:00 AM
Số hiệu: 290/QĐ-CTHTHHKV VI
Người ký: Chủ tịch Công ty
Tài liệu đính kèm: QD-290.pdf