Về chủ trương sửa chữa tàu Hoa tiêu 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm VN

Trích yếu: Về chủ trương sửa chữa tàu Hoa tiêu 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm VN
Ngày ban hành: 5/10/2021 12:00:00 AM
Số hiệu: 213/QĐ-CTHTHHKV VI
Người ký: Chủ tịch Công ty
Tài liệu đính kèm: QD-213.pdf