“Thỏa ước lao động tập thể”


Ngày 02/6/2023, Chi bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đào Mạnh Hà, Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Công ty chủ trì Hội nghị và có sự tham gia của đông đảo các đồng chí đảng viên Chi bộ.

12/06/2023 - ADMIN

Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV năm 2023

27/03/2023 - ADMIN

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2023

23/03/2023 - ADMIN
Đầu 1 2 Cuối