Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 01 năm 2021

          Ngày 04/01/2021 thực hiện Thông báo của Đảng ủy số 84/TB-ĐU ngày 30/12/2020 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 01/2021. Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã tổ chức nghi lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 12 năm 2020; đến dự buổi Lễ Chào cờ có đồng chí Đào Mạnh Hà - Bí thư chi bộ, Giám đốc công ty; đồng chí Nguyễn Đức Bảy - Chủ tịch công ty, Phó bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Thanh Bằng - Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn công ty; các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, Công Đoàn, Đoàn thanh niên, và các đảng viên, người lao động đang làm việc tại Trụ sở Công ty.

         

          Sau phần nghi Lễ Chào cờ, đồng chí Đào Mạnh Hà - Bí thư chi bộ, Giám đốc công ty đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty tháng 12, tổng kết các chỉ tiêu năm 2020 công ty đạt được và phương hướng, nhiệm vụ tháng 01/2021. Các chỉ tiêu SXKD của công ty tại thời điểm kết thúc năm 2020 đều vượt  mức so với kế hoạch đề ra.

Đồng chí Đào Mạnh Hà - Bí thư chi bộ, Giám đốc công ty báo cáo thực hiện công tác SXKD tháng 12/2020 và kế hoạch trọng tâm tháng 1/2021

          Tiếp theo Chương trình, Ban chấp hành công đoàn và Lãnh đạo Chuyên môn Công ty đã chúc mừng sinh nhật các cán bộ, đảng viên, người lao động có ngày sinh trong tháng 01/2021.

Ban lãnh đạo công ty tặng quà chúc mừng cán bộ, đảng viên và người lao động có ngày sinh nhật trong tháng 01/2021

PILOTCO VI


Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2020 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI

12/01/2021 - ADMIN

Hội nghị triển khai Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

07/12/2020 - ADMIN

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 12 năm 2020

07/12/2020 - ADMIN

Lễ ra mắt Ban chỉ huy quân sự và công bố Quyết định thành lập Trung đội tự vệ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI

07/12/2020 - ADMIN

Ngày 02/11/2020 thực hiện Thông báo của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 11/2020. Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã tổ chức nghi lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 11 năm 2020

17/11/2020 - ADMIN

Khai mạc lớp cập nhật kiến thức chuyên môn hoa tiêu hàng hải năm 2020

30/10/2020 - ADMIN
Đầu 1 2 Cuối