Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tổ chức thi sát hạch hoa tiêu hàng hải đợt 1 năm 2023

        Được sự đồng ý của Hội đồng đào tạo, huấn luyện Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, ngày 24/02/2023, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã tổ chức sát hạch hoa tiêu hàng hải đợt 1 năm 2023, đợt sát hạch này có 02 hoa tiêu hàng hải đủ điều kiện thi sát hạch nâng hạng 2023.

        Đến dự và chỉ đạo, giám sát tổ chức sát hạch hoa tiêu hàng hải đợt 1 năm 2023, về phía Tổng công ty BĐATHH miền Bắc có đồng chí: Lưu Văn Lương - Phó trưởng phòng TCCB.LĐ, thành viên hội đồng đào tạo, huấn luyện TCT; đồng chí Trần Vỹ Minh – Q.Trưởng phòng HTQT, thành viên hội đồng đào tạo, huấn luyện TCT. Về phía Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI có đồng chí Đào Mạnh Hà - Chủ tịch Công ty với tư cách chuyên gia; đồng chí Nguyễn Đức Bảy - Giám đốc công ty, thành viên hội đồng đào tạo, huấn luyện, Chủ tịch HĐTHTHH công ty và các đồng chí thành viên trong Hội đồng thi sát hạch hoa tiêu hàng hải thuộc Công ty.

        Kỳ sát hạch hoa tiêu hàng hải đợt 1 năm 2023 nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ, chuyên môn, kỹ năng điều động tàu của các Hoa tiêu hàng hải đủ điều kiện nâng hạng lần này.

        Thay mặt Ban tổ chức, Hội đồng sát hạch hoa tiêu hàng hải đợt 1 năm 2023, đồng chí Nguyễn Thanh Bằng - Trưởng phòng TCHC đã báo cáo quá trình đào tạo, thực tập, tổ chức sát hạch nâng hạng hoa tiêu hạng Nhì cho các hoa tiêu hàng hải Trần Huy Hoàng và Đỗ Tuấn Anh.

PILOTCO-VI

 


Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV năm 2023

27/03/2023 - ADMIN

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2023

23/03/2023 - ADMIN

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028

23/03/2023 - ADMIN

Các hoạt động chào mừng Đại hội công đoàn Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 và hưởng ứng tháng thanh niên 2023

17/03/2023 - ADMIN

Gặp mặt chúc Tết CBCNV và mừng thọ nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

13/02/2023 - ADMIN

Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn thanh niên phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động chúc Tết cán bộ, công nhân người lao động hưu trí và giao lưu thể thao nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

17/01/2023 - ADMIN
Đầu 1 2 Cuối