Dự thảo nghị quyết Đại hội Chi bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Chiều ngày 20/3/2020, Chi bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Văn Tuấn.

25/03/2020 - ADMIN

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Chi bộ cơ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI nhiệm kỳ 2015-2020 trình đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

17/03/2020 - ADMIN

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng ngày 06/3/2020, Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm để ôn lại truyền thống lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ và truyền thống của phụ nữ Việt Nam, tìm hiểu kiến thức về Văn hóa doanh nghiệp, vẻ đẹp của Người phụ nữ và giao lưu văn nghệ trong đơn vị.

10/03/2020 - ADMIN

Ngày 06/3/2020, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 và phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

10/03/2020 - ADMIN

Quy chế này quy định nội dung, hình thức quyền được biết, được tham gia, được quyết định, quyền kiểm tra, giám sát của người lao động; việc tổ chức đối thoại, tổ chức hội nghị người lao động tại doanh nghiệp; quyền và trách nhiệm tham gia vàtổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở của người lao động, ban chấp hành công đoàn và Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc người được ủy quyền (Sau đây gọi chung là người sử dụng lao động) tại doanh nghiệp.

05/03/2020 - ADMIN

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2012; Căn cứ Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (sau đây gọi tắt là Nghị định 149); Căn cứ Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 của Tổng Liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

23/02/2020 - ADMIN
Đầu 1 2 Cuối