Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2020

          Ngày 30/12/2020, tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2020. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Lưu Văn Khải – Uỷ viên Ban thường vụ, Phó tổng giám đốc Tổng công ty BĐATHH miền Bắc, phụ trách công tác đảng Công ty; đồng chí Đỗ Văn Nam – Phó chánh văn phòng Đảng uỷ Tổng công ty BĐATHH miền Bắc cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI.

          Mở đầu Hội nghị, đồng chí Lưu Văn Khải - Uỷ viên Ban thường vụ, Phó tổng giám đốc Tổng công ty BĐATHH miền Bắc, phụ trách công tác đảng Công ty phát biểu chỉ đạo. Theo đó, đồng chí yêu cầu từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020. Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng để cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa, đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; đồng thời làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh, phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.

Đồng chí Lưu Văn Khải - Uỷ viên Ban thường vụ, Phó tổng giám đốc Tổng công ty, phụ trách công tác đảng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

          Tiếp sau phần chỉ đạo của đồng chí Lưu Văn Khải, đồng chí Đào Mạnh Hà – Bí thư chi bộ, Giám đốc công ty đã đọc báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2020

Đồng chí Đào Mạnh Hà - Bí thư chi bộ, Giám đốc công ty báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2020 tại Hội nghị

          Sau khi đồng chí Đào Mạnh Hà – Bí thư chi bộ, Giám đốc công ty đã đọc báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2020, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã nêu ý kiến phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Thanh Bình - Phó Giám đốc công ty  phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Bằng – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng TCHC công ty phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí Đồng Ngọc Thanh – Trưởng trạm Hoa tiêu Vũng Áng, Hoa tiêu Ngoại hạng công ty phát biểu ý kiến tại Hội nghị

          Tiếp theo chương trình, đồng chí Đào Mạnh Hà tổng kết các ý kiến phát biểu của các đảng viên trong chi bộ. Đồng chí Đỗ Văn Nam – Phó chánh văn phòng Đảng uỷ Tổng công ty BĐATHH miền Bắc chỉ đạo triển khai công tác xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân, lãnh đạo quản lý năm 2020.

Đồng chí Đỗ Văn Nam chỉ đạo công tác xếp loại chất lượng

          Phần cuối hội nghị, các đảng viên trong chi bộ đã thực hiện nghiêm túc công tác bỏ phiếu bình bầu đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân, lãnh đạo quản lý năm 2020. Kết quả như sau:

                    - Tập thể Chi uỷ công ty hoa tiêu hàng hải khu vực VI đạt xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020;

                    - Cá nhân lãnh đạo quản lý Công ty - Đồng chí Nguyễn Đức Bảy đạt xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020;

                    - Cá nhân lãnh đạo quản lý Công ty - Đồng chí Đào Mạnh Hà đạt xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020;

Hội nghị kết thúc tốt đẹp cùng ngày./.

PILOTCO IV


Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 01 năm 2021

12/01/2021 - ADMIN

Hội nghị triển khai Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

07/12/2020 - ADMIN

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 12 năm 2020

07/12/2020 - ADMIN

Lễ ra mắt Ban chỉ huy quân sự và công bố Quyết định thành lập Trung đội tự vệ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI

07/12/2020 - ADMIN

Ngày 02/11/2020 thực hiện Thông báo của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 11/2020. Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã tổ chức nghi lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 11 năm 2020

17/11/2020 - ADMIN

Khai mạc lớp cập nhật kiến thức chuyên môn hoa tiêu hàng hải năm 2020

30/10/2020 - ADMIN
Đầu 1 2 Cuối