Xin ý kiến dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng

             Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-TCTBĐATHHMB ngày 30/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐATHH miền Bắc về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VI;

            Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-CTHTHHKVVI ngày 30/6/2016 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng và sử dụng quỹ thi đua khen thưởng;

            Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị; Công ty xây dựng các dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi; Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng; Dự kiến áp dụng từ ngày 15/12/2019, (có dự thảo các Quy chế kèm theo).

            Đề nghị các phòng, Văn phòng đại diện, Trạm, CNVCLĐ trong Công ty nghiên cứu cho ý kiến bằng văn bản gửi Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty hoặc gửi vào địa chỉ email của công ty trước ngày 10 tháng 12 năm 2019. Hết ngày trên các phòng, Văn phòng đại diện, Trạm, CNVCLĐ không có ý kiến coi như đã đồng ý với các dự thảo nêu trên./.


Sáng ngày 13/5/2020, Chi bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã long trọng khai mạc Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có các đồng chí Lê Mạnh Toàn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty BĐATHH miền Bắc; Lãnh đạo Tổng công ty và cùng dự có các đồng chí đại diện Lãnh đạo, văn phòng Đảng ủy Tổng công ty; Bí thư, Phó Bí thư và 18 đảng viên trong toàn Chi bộ Công ty.

15/05/2020 - ADMIN

Trong thời gian 02 tháng qua do dịch bệnh Covid-19 nên việc thực hiện sinh hoạt dưới cờ bị gián đoạn; vào hồi 08h00 ngày 04/5/2020 thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã tổ chức Nghi lễ chào cờ Tổ quốc tháng 05 năm 2020

07/05/2020 - ADMIN

Giảm giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải áp dụng với tàu biển VN hoạt động nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

22/04/2020 - ADMIN

QĐ Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2020

15/04/2020 - ADMIN

Chiều ngày 20/3/2020, Chi bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Văn Tuấn.

25/03/2020 - ADMIN

Dự thảo nghị quyết Đại hội Chi bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

17/03/2020 - ADMIN
Đầu 1 2 Cuối