Xin ý kiến dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi

         Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-TCTBĐATHHMB ngày 30/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐATHH miền Bắc về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VI;

        Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-CTHTHHKVVI ngày 30/6/2016 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng và sử dụng quỹ thi đua khen thưởng;

        Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị; Công ty xây dựng các dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi; Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng; Dự kiến áp dụng từ ngày 15/12/2019, (có dự thảo các Quy chế kèm theo).

        Đề nghị các phòng, Văn phòng đại diện, Trạm, CNVCLĐ trong Công ty nghiên cứu cho ý kiến bằng văn bản gửi Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty hoặc gửi vào địa chỉ email của công ty trước ngày 10 tháng 12 năm 2019. Hết ngày trên các phòng, Văn phòng đại diện, Trạm, CNVCLĐ không có ý kiến coi như đã đồng ý với các dự thảo nêu trên./.

 


Ngày 02/11/2020 thực hiện Thông báo của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 11/2020. Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã tổ chức nghi lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 11 năm 2020

17/11/2020 - ADMIN

Khai mạc lớp cập nhật kiến thức chuyên môn hoa tiêu hàng hải năm 2020

30/10/2020 - ADMIN

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Nhường cơm sẻ áo” Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Lãnh đạo chuyên môn kêu gọi CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI cùng chung tay góp sức, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gây ra. Ngày 28/10/2020 Ban Chấp hành Công đoàn công ty kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên và người lao động trong Công ty căn cứ vào điều kiện, bằng tấm lòng nhân ái, tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, chung tay chia sẻ, tùy tâm đóng góp ủng hộ các gia đình đoàn viên, người lao động tại tỉnh Hà Tĩnh và nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ sớm trở lại cuộc sống bình thường.

30/10/2020 - ADMIN

Ngày 05 tháng 10 năm 2020, Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời đề ra kế hoạch, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Nghị quyết từ nay đến cuối nhiệm kỳ năm 2020-2022.

06/10/2020 - ADMIN

Ngày 05/10/2020 thực hiện Thông báo số 28-TB/ĐU ngày 01/10/2020 của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 10/2020. Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã tổ chức nghi lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 10 năm 2020

06/10/2020 - ADMIN

Trong thời gian 02 tháng qua do dịch bệnh Covid-19 nên việc thực hiện sinh hoạt dưới cờ bị gián đoạn; vào hồi 08h00 ngày 07/9/2020 thực hiện Công văn số 10-CV/ĐU ngày 28/8/2020 của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

09/09/2020 - ADMIN
Đầu 1 2 Cuối