TIN TỨC, SỰ KIỆN

Thực hiện công văn số 649/KHLT-TCTBĐATHHMB ngµy 12/4/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về Kế hoạch liên tịch Tổ chức Giải giao hữu bóng đá chào mừng các sự kiện, ngày lễ trọng đại của ngành và của đất nước trong tháng 5 năm 2017 (15/5/1955 - 15/5/2017)

14/12/2018 - ADMIN
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Được sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy Đảng ủy và Lãnh đạo Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI, chiều ngày 18/8/2017 Ban Lãnh đạo Công ty, Ban chấp hành Công đoàn đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các cháu là con em cán bộ trong Công ty đã có thành tích đỗ vào Đại học với điểm số cao.

14/12/2018 - ADMIN
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Với chủ đề ngày Gia đình Việt Nam năm 2015: “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, gắn với chủ đề công tác gia đình năm 2015 “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống gia đình”;

14/12/2018 - ADMIN
TIN TỨC NỘI BỘ

Ngày 13/01/2017 Hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã dẫn thành công tàu BAO TONG, quốc tịch HONG KONG, tàu có tải trọng 63.000 tấn vào Cảng Tổng hợp quốc tế Đại Dương - tải trọng lớn nhất trong các loại tàu cập cảng tổng hợp khu vực Bắc Trung Bộ

14/12/2018 - ADMIN
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Tháng 12/2013, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 sẽ đốt lửa lần đầu và sẽ phát điện thương mại. và ngày 05/12/2013 Nhà máy đã đưa cầu cảng vào khai thác và đón chuyến tàu Hải Phòng 16 vào cập cầu dưới sự dẫn dắt của các Hoa tiêu hàng hải thuộc Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI.  

14/12/2018 - ADMIN
Đầu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Cuối