TIN TỨC, SỰ KIỆN

Chiều ngày 20/3/2020, Chi bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Văn Tuấn.

25/03/2020 - ADMIN
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Dự thảo nghị quyết Đại hội Chi bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

17/03/2020 - ADMIN
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Chi bộ cơ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI nhiệm kỳ 2015-2020 trình đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

17/03/2020 - ADMIN
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng ngày 06/3/2020, Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm để ôn lại truyền thống lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ và truyền thống của phụ nữ Việt Nam, tìm hiểu kiến thức về Văn hóa doanh nghiệp, vẻ đẹp của Người phụ nữ và giao lưu văn nghệ trong đơn vị.

10/03/2020 - ADMIN
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Ngày 06/3/2020, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 và phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

10/03/2020 - ADMIN
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Quy chế này quy định nội dung, hình thức quyền được biết, được tham gia, được quyết định, quyền kiểm tra, giám sát của người lao động; việc tổ chức đối thoại, tổ chức hội nghị người lao động tại doanh nghiệp; quyền và trách nhiệm tham gia vàtổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở của người lao động, ban chấp hành công đoàn và Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc người được ủy quyền (Sau đây gọi chung là người sử dụng lao động) tại doanh nghiệp.

05/03/2020 - ADMIN
Đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cuối