TIN TỨC, SỰ KIỆN

Trong 02 ngày 06,07/12/2019, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã tổ chức thi sát hạch lý thuyết hoa tiêu hàng hải cho hoa tiêu hàng hải.

11/12/2019 - ADMIN
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Thực hiện Thông báo liên tịch số 2905/TBLT-TCTBĐATHHMB ngày 03/12/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và Công đoàn Tổng công ty về việc vận động quyên góp, ủng hộ quần, áo ấm cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa.

11/12/2019 - ADMIN
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Xin ý kiến dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng

28/11/2019 - ADMIN
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Xin ý kiến dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi

28/11/2019 - ADMIN
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Thực hiện Thông báo số 626-TB/ĐU ngày 01/10/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về chương trình Nghi lễ chào cờ Tổ quốc tháng 10 năm 2019;

18/10/2019 - ADMIN
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Về việc cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải (GCNKNCMHTHH) và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải (GCNVHĐHTHH)

07/10/2019 - ADMIN
Đầu 1 2 3 4 5 6 Cuối