TIN TỨC, SỰ KIỆN

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI chung tay phòng chống dịch Covid-19

16/07/2021 - ADMIN
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tặng quà động viên NLĐ trong thời gian giãn cách, cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19

22/06/2021 - ADMIN
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Thực hiện hành động “Tháng Công nhân” năm 2021 với chủ đề “Cảm ơn người lao động”

16/04/2021 - ADMIN
TIN TỨC, SỰ KIỆN

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VI, THAM GIA NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO - TRAO ĐỜI SỰ SỐNG

06/04/2021 - ADMIN
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 04 năm 2021

06/04/2021 - ADMIN
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

06/04/2021 - ADMIN
Đầu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cuối