TIN BÀI NỔI BẬT

VỊ TRÍ ĐÓN TRẢ HOA TIÊU KHU CHUYỂN TẢI

 TT  Khu chuyển tải Vị trí đón trả HT Vị trí chuyển tải Bán kính Độ sâu vùng Chuyển tải Ghi chú
1 Chuyển tải Lệ Môn 19º48’ 10.55’’N 106º03’31.31’’E Hệ WGS-84 19º48’11.92’’ N 106º03’03.86’’E Hệ WGS-84 350 -11.7 TBHH 249 24/8/2015
2 Chuyển tải Nghi Sơn          
3 Chuyển tải Cửa Hội - Nghệ An   18º49’04.4’’N 105º49’30.2’’E Hệ WGS-84 350 -13.7 TBHH 230 17/10/2014
4 Chuyển tải Hòn La 17º54’51.4’’N 106º31’53.7’’E Hệ WGS-84 17º55’08.42’’ N 106º31’18.7’’E Hệ WGS-84 360 -10.5 TBHH 12 14/1/2016
5 Chuyển tải Cửa Gianh          
6 Chuyển tải Cửa Việt 16º55’ 12’’N 107º13’ 18’’E Hệ WGS-84 16º55’38.3’’ N 107º12’42.6’’E Hệ WGS-84 310 -14.3 TBHH 292 28/9/2018