Thông báo thực hiện niêm yết biểu giá Hoa tiêu hàng hải


Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải

21/02/2020 - ADMIN

Thực hiện hướng dẫn liên tịch số 3121/HDLT-TCTBĐATHHMB ngày 19/12/2019 của Tổng giám đốc và BCH Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020.

19/02/2020 - ADMIN

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2019

02/02/2020 - ADMIN

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2019

02/02/2020 - ADMIN

Báo cáo quyết toán quý III.2019

02/11/2019 - ADMIN

Thông báo kết luận giao ban cuộc họp quý IV/2019

18/10/2019 - ADMIN
Đầu 1 2 Cuối